APLIKAČNÍ OBLASTI A ZÁKLADNÍ TERAPEUTICKÉ INDIKACE

Vysokovýkonné terapeutické lasery – laserová terapie

TERAPIE BOLESTI

Bolest je jedním z hlavních důvodů, proč pacienti navštěvují lékaře. Úleva od bolesti zvyšuje kvalitu života a umožňuje aplikovat přirozený přístup k rehabilitačnímu procesu, který je pro pacienta komfortní. Mectronic laserová terapie s patentovanou emisí Stochasic E2C ovlivňuje periferní nervový systém a nabízí pacientům okamžitou úlevu od bolesti již od první terapie.

AKUTNÍ A CHRONICKÉ PATOLOGIE

Díky flexibilní vysokovýkonné multimodální emisi a spolu s optimálním mixem vlnových délek umožňuje Mectronic laseová terapie selektivní stimulaci specifických tkání. Dochází tak k obnovení správné neuromuskulární funkce a k trvalému řešení akutních i chronických patologií.

ZLEPŠENÍ MOBILITY

Primárním cílem rehabilitačních procesů je obnovení pohybu. K dosažení tohoto cíle je nutné nejprve obnovit biologickou integritu kloubu a svalových skupin, které kloub obklopují a poté zlepšit jeho biomechanickou funkci. Mectronic laserová terapie se svými emisními režimy (CW, E2C, AntInf, Custom, Pulsed a Super Pulsed) a širokým rozsahem nastavení výkonu, umožňuje výběr cílové tkáně, hustoty přenesené energie a hloubky působení. Díky tomu je možné dosahovat efektivních výsledků, které respektují kloubní integritu, svalovou rovnováhu a zároveň navrací sílu a harmonii pohybu.

TRAUMATOLOGIE

Pomocí Mectronic laserové terapie lze výrazně pomoci v rehabilitaci po traumatu. Tato metoda umožňuje modulaci laserové emise z hlediska výkonu, frekvence a trvání impulsu, dle požadovaného fyziologického účinku. Správná dávka přenesené energie umožňuje aktivaci buněčných regeneračních procesů, rychle snižuje bolest a navrací správnou kloubní funkci.

REVMATOLOGIE

Chronické patologie jsou často doprovázeny revmatickými procesy, které ovlivňují motorickou činnost. Tyto procesy mají často podobu zánětu pojivových tkání, kloubů a šlach. Mectronic laserová terapie umožňuje modulaci zánětlivých procesů na sinoviální membráně pomocí efektivních poli-modálních emisí (E2C, AntInf, Custom atd.), které také zajišťují snížení otoků s terapeutickým cílem snížení bolesti a návratu funkční autonomi

.

REGENERACE TKÁNÍ

Trauma pohybového aparátu je často doprovázeno poškozením svalů a šlach. Procesy buněčné regenerace jsou prvním krokem v léčbě těchto zranění. Mectronic laserová terapie aktivuje biomodulaci tkání pro optimální buněčnou re-kompozici a stimulaci proliferačních procesů, které urychlují a obnovují kompletní funkci poškozených buněk, vyrovnává extra a intracelulární matrix.

LYMFODRENÁŽ

Zánětlivé procesy způsobují uvolňování katabolitů, což zpomaluje proces funkční regenerace. Tyto hemo- lymfatické stáze komplikují rehabilitační proces a vyžadují rychlou a účinnou drenáž. Mectronic laserová terapie je schopna dodávat energii selektivním a cíleným způsobem, což zajišťuje rychlý odvod katabolických tekutin, snižuje otoky s rychlým analgetickým účinkem a zvyšuje mikrocirkulaci s myorelaxačním účinkem.

.

LÉČBA RŮZNÝCH DRUHŮ RAN A VŘEDŮ

Vědecký výzkum ukázal, že laserová energie v červeném spektru (630 nm – 650 nm) optimalizuje léčbu různých druhů ran, lézí a vředů. Mectronic laserová terapie umožňuje emisi laserové energie o vlnové délce 650nm. Vysoký výkon laserového záření 650 nm spolu s multimodální emisí poskytují bezpečnou a efektivní léčbu těchto patologií.

OBLASTI VYUŽITÍ:

 • Terapie bolesti
 • Sportovní medicína
 • Traumatologie, pooperační stavy
 • Fyzioterapie
 • Ortopedie
 • Podiatrie
 • Dermatologie
 • Stomatologie
 • atd.

ZÁKLADNÍ TERAPEUTICKÉ INDIKACE:

 • Distorze (podvrtnutí kotníků, kolen. kl., atd. )
 • Distenze (svalová natažení, přepětí, atd.)
 • Svalová poškození (přetržení sval. vláken, atd.)
 • Otoky (poúrazové, pooperační, atd.)
 • Bolestivé trigger pointy (spoušťové body)
 • Entesopatie – úponové bolesti (tenisový, golfový loket, patní ostruha, atd.)
 • Tendinopatie (Achil. šlachy, atd.)

 

 • Vertebrogenní algické syndromy (bolesti zad)
 • Artropatie, artrózy, bolesti kloubů
 • Různé druhy ran
 • Jizvy (pooperační, poúrazové)
 • Popáleniny
 • Proleženiny
 • Vředy
 • Diabetická noha
 • atd.