CHELT THERAPY

CHELT THERAPY je nová inovativní synergie mezi cryoterapií – 30 °C s termickou kontrolou a THEAL laserovou terapií. Silná vazokonstrikce zajišťovaná cryo modulem, zamezuje průtoku oxy-hemoglobinu a současně tak umožňuje mnohem lépe prostupovat laserové energii do hloubek tkání. Hypotermie, přirozená teplota a následná hypertermie, zajišťuje aktivaci mikrocirkulace a neoangiogeneze, což je prvotní fází fotobiomodulace, tedy přirozeného regeneračního terapeutického procesu. 

CHELT THERAPY maximalizuje terapeutický efekt při akutních a chronických problematikách. 

CHELT THERAPY používá laserovou technologii THEAL THERAPY, umožňuje současného použití až 8mi vlnových délek. Více zde THEAL THERAPY.

VLNOVÉ DÉLKY (kombinace a počet dle zvoleného modelu): 

CHELT THERAPY používá všechny vlnové délky v rámci terapeutického okna pro ovlivňování účinků biostimulačních, analgetických, protizánětlivých, protiedémových a dekontrakčních. 

CHELT THERAPY vlnové délky přizpůsobuje specifickým patologiím a pacientovi. Je vytvářen určitý poměr, neboli mix, který je nejvhodnější a nejefektivnější pro danou problematiku. Tyto poměry, neboli mixy, systém načítá automaticky z knihovny, nebo je uživateli umožněno vytvářet svůj vlastní protokol. 

CHELT THERAPY umožňuje nastavit libovolný výkon a emisní mód ke každé vlnové délce separátně. 

CRYO MODUL – generuje studený suchý vzduch o teplotě – 30 °C, plně integrovaný do laserového systému. 

LAMBDA MIXER – Revoluční systém Lambda Mixer byl navržen pro selektivní kombinaci vlnových délek. Až doposud nebylo možné poměr vlnových délek měnit. Nyní je to uživateli umožněno a to díky Lambda Mixeru. 

TARGET TISSUE SYSTEM – Target Tissue System je kompletně nový systém, který umožňuje adaptaci terapie, vlnových délek a emisních módů na cílovou tkáň, která má být léčena – maximalizuje terapeutické účinky. 

THERMAL CONTROL – Díky pokročilému IR termickému snímání tkání, může být CHELT THERAPY bezpečně a účinně použita pro široké spektrum patologií pohybového aparátu s různým typem fototypu a typem tkání. 

WAVE CREATOR – Je inovativní systém, který umožňuje tvorbu individuálních emisních módů. Emise vysokovýkonného laseru může být modulována v návaznosti na poměr vlnových délek a emisního módu, který může být jiný pro každou vlnovou délku. 

EFFECT FINDER – Je unikátní pokročilý systém, který umožňuje selektivní výběr zacílení terapie na protizánětlivé, analgetické, biostimulační, protiedémové a relaxační účinky. Automaticky mění poměr vlnových délek i emisních módů. 

RANGE OF POWER – Nekonečné možnosti CHELT THERAPY se rozšiřují o možnosti měnit rozsah výkonu. Tato revoluční a unikátní metoda představuje sjednocení Low Energy Laser Therapy (LLLT) and High Intensity Laser Therapy. 

12 EMISNÍCH MÓDŮ – CHELT THERAPY disponuje speciálními pulzními módy, některé z nich jsou patentované. Tyto pulzní módy akcelerují, podporují účinky biostimulační, analgetické, proti-edémové, proti-zánětlivé a dekontrakční. Též mají vliv na snížení termického efektu tkání. 

INTERAKTIVNÍ KNIHOVNA PATOLOGIÍ – CHELT THERAPY disponuje přednastavenou knihovnou patologií, která umožňuje ošetření v několika fazích. Jedná se o pokročilý způsob terapie, který maximalizuje výslednou efektivitu.

THEAL THERAPY V BODECH:

 • CRYO MODUL generuje studený suchý vzduch o teplotě – 30 °C, plně regulovatelný 
 • Až 8 vlnových délek 450nm – 650nm – 780nm – 810nm – 905nm – 980nm – 1064nm – 1210nm 
 • Průměrný výkon 16W až 60W, maximální výkon 30 až 120W, možnost automatické regulace, IR senzor umožňující snímání teploty tkání (díky tomu je možné přenést mnohem vyšší množství energie do dané oblasti a to s maximální bezpečností pro pacienta) 
 • EMISE 12 módů : Kontinuální (CW), Pulzní, Super-pulzní, E²C (patented stochastic mode), AntInf, HPM, Dimmer, atd… 
 • Možnost tvorby vlastních emisních módů 
 • PRACOVNÍ REŽIMY: Manuální, Single Pulse, Burst a vlastní režim 
 • SPECIÁLNÍ MÓDY: Joule mode, Timer mode, Trigger Point mód, Effect Finder, Tissue Target System a Temperature Control mód 
 • 5 specifických emisních módů pro maximální zacílení terapie: Biostimulační, Analgetický, Proti-zánětlivý, Proti-edémový, Dekontrakční 
 • Přes 90 přednastavených terapeutických protokolů s interaktivní ilustrací a rozdělením do jednotlivých fází terapie 
 • TEMPERATURE CONTROL SYSTÉM: IR termické snímání teploty tkání v aplikátorech pro maximální efektivitu a bezpečnost 
 • LAMBDA MIXER: U každé vlnové délky možnost individuálního nastavení výkonu 
 • WAVE CREATOR: U každé vlnové délky možnost individuálního nastavení emise (kontinuální, pulzní módy) 
 • EFFECT FINDER: možnost zacílení terapie na biostimulační, analgetické, proti-zánětlivé, proti-edémové a dekontrakční účinky 
 • TISSUE TRGERET SYSTÉM: zacílení terapie na specificky uživatelem zvolenou tkáň 
 • 10 druhů aplikátorů: pro jakoukoliv anatomickou oblast a pro vyšší efektivitu terapie při specifických indikacích 
 • Full HD Colour TFT 15,6“ dotykový displej 
 • Integrovaná automatická kalibrace laserové jednotky 
 • 400 x 823 x 1398 mm, 60 kg 

Příslušenství:

CHELT THERAPY 30

Průměrný výkon 30 W

Maximální výkon 50 W

4 vlnové délky

650nm + 810nm + 980nm + 1064nm

CHELT THERAPY 50

Průměrný výkon 50 W

Maximální výkon 100 W

6 vlnových délek

650nm + 780nm + 810nm 905nm + 980nm + 1064nm

CHELT THERAPY 92

Průměrný výkon 92 W

Maximální výkon 184 W

8 vlnových délek

450nm + 650nm + 780nm + 810nm 905nm + 980nm + 1064nm + 1210nm