DOCTOR TECAR PLUS

DOCTOR TECAR PLUS je pokročilá radiofrekvenční cílená terapie, neboli TECAR. Díky diatermickému účinku poskytuje rychlou efektivitu při akutních, subakutních a chronických problematikách pohybového aparátu. DOCTOR TECAR PLUS umožňuje širokou personalizaci terapie v návaznosti na specifické potřeby pacienta, terapeuta a tím nejlépe cílit na danou anatomickou oblast a patologii. DOCTOR TECAR PLUS je kompaktních rozměrů a jednoduše přenosný.

DOCTOR TECAR PLUS – používá dva režimy pro ovlivnění specifických tkání. Tyto dva režimy jsou implementovány do jednoho aplikátoru, pouze měníte velikost elektrody vhodnou pro ošetřovanou oblast.

RESISTIVE FREQUENCY – Rezistivní frekvence umožňuje energii prostupovat tvrdými tkáněmi, jako jsou kosti, šlachy, vazy, atd.. Jsou to tkáně, které obsahují nižší množství vody. Tyto tkáně jsou následně rezistivní frekvencí ovlivňovány.

CAPACITIVE FREQUENCY – Kapacitní frekvence umožňuje prostupovat měkkými tkáněmi, jako svaly, které obsahují vyšší množství vody. Tyto tkáně jsou následně kapacitivní frekvencí ovlivňovány. Též velice dobře ovlivňuje krevní oběh a lymfatický systém.

BIO-TRANSFER SYSTEM – kontrola impendace s akustickým signálem. Systém měří a kontroluje přenášenou energii do tkání v rámci anatomické oblasti. Umožňuje tak efektivní kontrolu aktivní hypertermie.

SINGLE HANDPIECE – jeden aplikátor pro rezistivní a kapacitní režimy.

POWER and CONTROL – široké rozpětí výkonu od minima po 600 W (peak power).

MULTI FREQUENCY – možnost změny frekvence od 200kHz do 1.2MHz

ADJUSTABLE PULSED MODE – volně regulovatelné pulzní režimy umožňují kontrolovat termický efekt od čistě termického efektu, přes komfortní termický efekt, až po atermický efekt.

PATOLOGICKÁ KNIHOVNA – je pokročilá knihovna patologií, která rozčleňuje terapii do několika fází ošetření dané problematiky. Součástí je plný popis terapie včetně videí.

PŘIZPŮSOBENÍ TERAPIE – umožňuje přizpůsobit terapii specifickému pacientovi a patologii.

AVX MODE – automatický systém využívající speciální kabel se třemi elektrodami, které umožňují specifické aplikace v rámci anatomických oblastí a spojení terapie s pohybovou aktivitou pacienta.

INTERAKTIVNÍ OPERAČNÍ SYSTÉM – nastavením Vás provede interaktivní operační systém s dotykovou obrazovkou.

Doctor Tecar Plus v bodech:

 • Výkon 200 VA, až 600 W (peak power)
 • Rozpětí freqvence od 200 kHz do 1.2 MHz
 • Rezistivní, kapacitní režimy v jednom aplikátoru
 • Kontrola impendace s akustickým signálem
 • Volně regulovatelné pulzní módy
 • Kontinuální módy, pulzní módy, atermické režimy
 • Módy: Manual mode, Timed mode, Administration mode
 • Speciální Módy: Timer, Adjustable pulsed, Joule
 • Interaktivní knihovna patologií s popisem terapií
 • 10 typů aplikátorů/elektrod
 • AVx režim pro spojení terapie s pohybovou aktivitou
 • Plně grafický dotykový 10,1“ displej
 • Automatická kontrola kabelů
 • Pojízdný stolek, transportní taška
 • Rozměry: 320 x 245 x 130 mm
 • Váha 5kg

Příslušenství: