Není, naopak je ve většině případů velice komfortní. Pocit jemného prohřívání tkání, může mít v mnoha směrech relaxační účinky. Oblasti citlivější, postižené zánětem, kde termický efekt je nežádoucí, je laserovým systémem optimalizován tak, aby termický efekt byl minimální. Laserová terapie je zcela bezpečná.