THEAL THERAPY

Je bezpečná a účinná metoda v konzervativní léčbě výhřezů plotének.

Výhřez ploténky, neboli herniace disku, je degenerativní patologie meziobratlové ploténky,  která při uvolnění její vnitřní části tlačí na míchu nebo nervové kořeny. Způsobuje kromě vertebrogenních algických syndromů také ischias, kompresivní radikulopatii, nebo obstrukční a funkční omezení.

Věková skupina, ve které se herniace disku nejvíce projevuje, je mezi 30 a 50 lety a to s vyšším rizikovým faktorem u lidí, kteří vykonávají sedavé zaměstnání s nízkou pohybovou aktivitou.

Dalšími relevantními rizikovými faktory je nadváha, vysoký vzrůst, vysoká fyzická námaha zahrnující ruční zvedání břemen, dlouhodobé a stálé řízení motorových vozidel, vibrace a těhotenství.

Ve věku nad 50 let má dužnaté jádro meziobratlové ploténky tendenci „vysychat“ a ztrácí svoji želatinovou konzistenci, čímž se snižuje riziko herniace disku.

Bolest se může objevit náhle, nebo jí může předcházet pocit prasknutí na úrovni páteře. Dle místa, kde dochází k útlaku, se pak mění šíření bolesti a vzniká řada vertebrogenních algických syndromů.

Volba terapie je zvolena dle obtíží a příčiny bolesti.

Doporučeno je vyčkat alespoň 4 – 6 týdnů od nástupu příznaků před provedením diagnostických zobrazovacích testů. Rovněž je doporučeno, aby lékař zvážil operaci pouze u příznaků, které trvají déle než 6 týdnů a nereagují na cílenou fyzioterapeutickou léčbu.

Pokud herniace disku způsobuje rozsáhlou kompresi, obvykle se doporučuje operace.

Méně rozsáhlé komprese mohou být léčeny konzervativně, nebo se vyléčí spontánně: četné diagnostické zobrazovací studie ukázaly, že herniace bederního disku jsou dynamické jevy a ve velké části případů ustupují úplně, nebo z velké části do prvních tří měsíců od nástupu příznaků bez operace.

V případech, kdy chirurgický zákrok není nutný, je možné zvolit konzervativní léčbu a to s důrazem na laserovou terapii.

Společnost Mectronic pro rychlou a efektivní léčbu výhřezů plotének vyvinula Theal Therapy, inovativní laserovou terapii, která se osvědčila při léčbě této rozšířené patologie.

Theal Therapy snižuje bolest a urychluje léčbu.

Jedná se o bezpečnou a vysoce účinnou metodu léčby výhřezů plotének, která přímo působí na zánět, eliminuje zánětlivou složku a tím i související bolest.

Theal Therapy umožňuje dehydratovat ploténku, snižuje objem komprese a útlaků nervových kořenů.

Díky mixu 3, 4, 6 nebo 8 vlnových délek a libovolné modulaci emisních módů, je možné dosáhnout vysokých terapeutických účinků. Theal Therapy umožňuje laserovou terapii adaptovat na specifickou patologii.

Další velkou výhodou Theal Therapy při léčbě výhřezů plotének je schopnost monitorovat teplotu tkání během léčby a to díky senzoru, který snímá povrch tkání. Optimalizuje tak aktivaci všech specifických účinků laserové terapie a zároveň zajišťuje maximální bezpečnost a komfort pro pacienta.

Více o THEAL THERAPY

THEAL THERAPY: UVOLNĚNÍ PŘIROZENÉHO LÉČEBNÉHO POTENCIÁLU TĚLA