AirMed s.r.o.

Dlouhá 627, 253 03 Chýně

IČO: 08094632, DIČ: CZ 08094632

tel.: +-420 776 787 021

info@airmed.cz

www.airmed.cz

Produktové informace, obchod pro Českou a Slovenskou republiku:

Bc. Ondřej Pražák, DiS

Ředitel, produktový specialista

tel: +420 776 787 021

prazak@airmed.cz

Asistentka ředitele, administrace:

Kateřina Pražáková

tel: +420 776 787 071

info@airmed.cz

Servisní technik:

ing. Jan Bárta

barta@airmed.cz

Zahraniční obchod, logistika:

Karolína Mikulová

+420 776 787 071

mikulova@airmed.cz

Při objednávce autorizovaného servisu, PBTK vždy uvádějte sériové číslo přistroje: +420 776 787 021, info@airmed.cz