POPIS EMISNÍCH MÓDŮ

Podporují specifické účinky, jako biostimulační, analgetické, protizánětlivé, atd., snižují termický efekt.

CW – Spouští procesy buněčné biostimulace a zvyšuje produkci ATP, čímž se urychluje tkáňová regenerace.

ANTINF – Prostřednictvím řízené vazodilatace dochází k angiogenezi a reaktivaci lymfatického systému a také k odvodu produktů katabolismu tvořenému zánětlivými procesy.

E2C – Patentovaný stochastický E2C režim poskytuje okamžitý analgetický účinek a snižuje termický efekt na povrchové tkáně.

DIMMER – Jde o inovativní režim, který kombinuje unikátní emisní módy biostimulačního efektu kontinuálního režimu s analgetickým efektem pulsního módu.

HPM – High intensity Pulse Mode emituje pulsy s krátkou dobou trvání, charakterizované špičkovým vysokým výkonem, což snižuje termální efekt vzhledem k povrchovým tkáním.

BURST – Tento mód je indikován především při opakujícím se onemocnění doprovázeném dominantní bolestivostí. Sekvence pulsů umožňují rychlé interartikulární neoangiogenní působení a obnovu celulární homeostáze.

Pulz 1,2,3 – Tři různé režimy, které umožňují adaptaci terapie na akutní fázi, optimalizují protizánětlivé procesy a zvyšují biostimulaci s nižším termickým efektem. Tyto módy umožňují optimalizaci laserové emise dle daného fototypu.

SINGLE PULSE – Laserová emise je zaměřená na jeden impuls o vysoké energii, který je precizní a efektivní. Pro vyšší efektivitu je amplituda jednoho pulsu uživatelem nastavitelná.