PROČ JE ČERVENÉ SVĚTLO O VLNOVÉ DÉLCE 650NM VYSOCE EFEKTIVNÍ ?

Laserová energie o vlnové délce 650nm je klíčem k nové fotomedicíně.

Když fotonová energie laserového záření se specifickou charakteristikou přichází do interakce s biologickými tkáněmi, tak je energie uvolňovaná do buněk prostřednictvím činnosti chromoforů a dále se transformuje na další formy energie. Tím je podporovaná fotobiomodulace, jako základ všech metabolických procesů. Fotobiomodulace, která je základem metabolických aktivit v organismu, je ovlivňována selektivní absorbcí přirozeného termického laserového světla. Tento faktor má tři základní účinky: regeneraci tkání, modulaci zánětlivých procesů a analgetické účinky. Je vědecky dokázáno, že hlavní buněčný chromofor fotobiomodulace je cytochrom C oxidáza, což je enzym přítomný v mitochondriích buněčných organel, přítomných v každé buňce lidského těla.

BUŇKA

MITOCHONDRIE

CYTOCHROM

Mnoho vědeckých článků, jako např.

Re-evaluation of the near infrared spectra of mitochondrial cytochrome c oxidase:Implications for non invasive in vivo monitoring of tissues (G. Mason, P. Nicholls, E. Cooper, 2014) a

Multiple Roles of Cytochrome c Oxidasein Mammalian Cells Under Action of Redand IR-A Radiation” (T. Karuová,2010)

prokázaly, že vlnová délka 650 nm má nejvyšší absorpci cytochrom C oxidázou, což umožňuje spuštění fotobiomodulačních efektů tím nejlepším možným způsobem.

Je nutné zdůraznit, že k aktivaci fotochemických účinků fotobiomodulace je nezbytné, aby celý proces probíhal bez nadměrného zvýšení teploty tkání.

Proto je v Theal Therapy implementován patentovaný systém termické kontroly biologických tkání. Tento systém umožňuje terapii provádět ve specificky daných termických hodnotách, což umožňuje aktivovat fotobiomodulaci v optimálních podmínkách.

Je důležité zdůraznit, že každý foton laserového záření má energii, která závisí na specifických vlnových délkách.

Když je vlnová délka nižší, energie fotonu tohoto záření bude vyšší.

Energii fotonu můžeme vypočítat pomocí tohoto vzorce:

 

Laserové záření o nižší vlnové délce (< 400 nm) má vyšší energii fotonu, umožňuje přenést více energie do buněk pro podporu přirozených léčebných procesů.

Bohužel laserové záření o vyšší energii je především absorbováno melaninem a neumožňuje přenést energii do hlubokých biologických tkání.

Tyto vlnové délky nejsou součástí terapeutického okna (600 nm – 1100 nm), které Hamblin definoval v roce 2006 v článku “Mechanism of Low Level Laser Therapy”

Vlnová délka 650 nm představuje velmi příznivou rovnováhu mezi hloubkou působení, fotonovou energií a selektivní absorpcí hlavního chromoforu buněčné fotobiomodulace, cytochrom C oxidázy. Laserovou energii o vlnové délce 650 nm primárně absorbuje melanin. Dochází tak k významné výměně energie v povrchových tkáních, kde se uplatňuje biomodulační efekt.

Má také vysoké inhibiční účinky na bakteriální proliferaci a podporuje buněčný růst. Významně se uplatňuje při léčbě různých druhů ran, lézí a vředů.

Vědecká studie, kterou v roce 2007 představil Watban, s názvem Low Level Laser Therapy Enhances Wound Healing in Diabetic Rats: a Comparison of Different Lasers,

hovoří o lézích na myších, kde porovnává různé vlnové délky a potvrzuje, že vlnová délka v červeném spektru, jako je 650 nm, je nejlepší pro léčbu povrchových tkání a tkání střední hloubky, prokazuje zvýšený biostimulační účinek.

Velký počet vědeckých studií u této vlnové délky potvrzuje vysokou účinnost.

Společnost Mectronic navrhla a vyrábí zařízení, které umožňují aplikaci laserové energie o vlnové délce 650nm: iLux RED 500mW a iLux RED 2000mW. Společnost Mectronic také implementovala tuto vlnovou délku do inovativní a patentované technologie:  THEAL THERAPY