AUTORIZOVANÝ SERVIS

Jsme registrovanou společností v systému registru SÚKL a jsme oprávněni provádět opravy zdravotnické techniky našeho portfolia.

Veškeré přístroje splňují zákonnou povinnost a nesou označení CE podle směrnice EU o zdravotnických prostředcích 93/42/EHS.

Interval pro provedení periodické bezpečnostně technické kontroly (BTK) je stanoven vždy výrobcem a uveden v manuálu u každého přístroje.

Při objednávce autorizovaného servisu, PBTK vždy uvádějte sériové číslo přistroje: +420 776 787 021, info@airmed.cz